www.ongewenstgedrag.nl          wwww.veranderjetoekomst.nl

 0223-754195     info@Ongewenstgedrag.nl

Ervaart u Ongewenst Gedrag?

Verander je Toekomst! kan u helpen!!

Definitie van Ongewenst Gedrag:

Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het is een vorm van PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA)


Wat is Ongewenst Gedrag?

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Samen vormen deze ongewenste gedragingen een belangrijke bron van werkstress. En werkstress is op zijn beurt een belangrijke bron van ziekteverzuim: liefst een derde van het werkgebonden ziekteverzuim in Nederland wordt door deze vorm van stress veroorzaakt. 

De Vertrouwenspersoon PLUS

De “oude” vertrouwenspersoon is een vertrouwenspersoon die u bijstaat, naar u luistert, u adviseert wat u mogelijk nog allemaal kan doen en maar vooral achter u staat. De vertrouwenspersoon PLUS is actiever, staat naast u en helpt u actief in het gesprek als u vastloopt! 

                 Dus in woord, raad en daad!


Waarom een Vertrouwenspersoon PLUS?

Werkgevers, verenigingen en (school) besturen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers, leerlingen en leden te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting.

In veel bedrijven is de vertrouwenspersoon ook iemand van P&O of iemand die beslist over de toekomst van medewerkers. 


Voordeel externe Vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen PLUS hebben geen binding met een organisatie waardoor ze zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid kunnen bieden. En dat is nodig want het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde conflicten en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

Wij helpen u, zodat u weer verder kan!!

Welkom bij Verander je Toekomst!

In een sprookjeswereld bestaan geen ruzies en problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. Helaas zijn sprookjes niet echt! Op kantoor, op school, in de zorg, in de sport en ook in vrijwilligerswerk, overal waar mensen samenkomen, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteit schendingen voor.

Ongewenste omgangsvormen komen nog steeds veel voor en beschadigden volwassen en kinderen, zelfs zo erg, dat men niet verder wil en kan. Met soms dramatische gevolgen.  Als vertrouwenspersoon PLUS luisteren wij en kijken wij samen met jou, wat een goede vervolg stap zou kunnen zijn. Het dragen van je rugzakje is niet bepaald stimulerend. Je rugzakje is de “last” die je meedraagt in je leven, leg deze af!!!