www.ongewenstgedrag.nl          wwww.veranderjetoekomst.nl

 0223-754195     info@Ongewenstgedrag.nl

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Psychosociale Arbeidsbelasting(PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd in de Arbowet geintroduceerd in 2007. Onder het begrip vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.