www.ongewenstgedrag.nl          wwww.veranderjetoekomst.nl

 0223-754195     info@Ongewenstgedrag.nl

De taken van een Vertrouwenspersoon Plus:

● Het verzorgen van eerste opvang van werknemers en leden, die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
● Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
● Het slachtoffer informeren over andere oplossing's mogelijkheden, zoals klachtenprocedure.
● Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming, vereniging.
● Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
● Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
● Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management, bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
● Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
● Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met  de informatie van werknemers, leden. Een  vertrouwenspersoon doet niets zonder toestemming van de melder.

De drie hoofdtaken van een Vertrouwenspersoon PLUS:

1. Opvang en intensieve begeleiding van de melder/klager volgens de normen en waarden van de Vertrouwenspersoon PLUS.

2. Voorlichting geven over de vormen van ongewenst gedrag en preventieve activiteiten organiseren gericht op voorkomen van ongewenst  gedrag en onveiligheid.

3. Beleidsadvies geven aan directie/bestuur gericht op de bevordering van de sociale veiligheid .


Voordelen van een

Externe Vertrouwenspersoon PLUS:

 ●Kan “echt” onpartijdig zijn en is niet “gekleurd”.
 ●Vrijer bewegen in de organisatie.
 ●Geen consequenties en verwijten na afloop van collega’s en/of bestuurders.
 ●Is binnen onze organisatie geen nevenfunctie, dus veel ervaring en deskundigheid.
 ●100% inzet zonder dat het ten koste gaat van de hoofdtaak.

Workshop en voorlichting

Wij geven aan uw managementteam, medewerkers, vrijwilligers en leden voorlichting en workshops. Om ongewenstgedrag te herkennen en juiste te doen om het te verminderen en mee te denken over preventie om het risico zo klein mogelijk te houden.  

Alle gesprekken en handelingen zijn vertrouwelijk. Wij zullen niets doen zonder uw toestemming!

Wij geven trainingen en workshops binnen uw organisatie, verenigingen en school!!!