www.ongewenstgedrag.nl          wwww.veranderjetoekomst.nl

 0223-754195     info@Ongewenstgedrag.nl


Vertrouwenspersoon Plus

De “oude” vertrouwenspersoon is een vertrouwenspersoon die u bijstaat, naar u luistert, u adviseert wat u mogelijk nog allemaal kan doen en maar vooral achter u staat.

De vertrouwenspersoon PLUS is actiever, staat naast u en helpt u actief in het gesprek als u vastloopt.

Dus in woord , raad en daad!!

Door onze ervaring als vertrouwenspersoon (sinds 1994), conflict manager (2009) en als mediator (2013) hebben wij veel ervaring. In de eerste jaren als vertrouwenspersoon stonden wij mensen bij, volgens de regels van de vertrouwenspersoon. Heel vaak ontstond er een situatie waarbij er een opening werd gemaakt in het gesprek, waar je als vertrouwenspersoon niet in mocht springen. Het was het gesprek van de medewerker met de leidinggevende/andere partij. Dat was vaak jammer!! 

Door onze jaren lange ervaring kunnen wij beide partijen meer inzicht geven van hun gedrag en reacties naar elkaar. Soms gebruiken wij wat wij geleerd hebben als mediator, dan zijn de tools van conflict manager het best toepasbaar en soms luister je als een vertrouwenspersoon.

Door een noodzakelijke interventie te doen in het gesprek wat gevoerd wordt, wat uiteraard ten goede komt van de partij die wij ondersteunen, maar waar mogelijk ook rekening gehouden wordt met de belangen van de andere partij, ontstaan in 85% van de casuïstiek waar wij bij betrokken zijn een werkzame oplossing, die ook voor een langere periode standhoudt.

Ook in de nieuwe wet van het Huis van de Klokkenluiders, hebben de vertrouwenspersonen PLUS een belangrijke rol in de begeleiding van de mogelijke klokkenluider. Uiteraard blijft vertrouwelijkheid onze belangrijkste spelregel.

Alles wat wij in de gesprekken bespreken, is vertrouwelijk en zal niet met andere gedeeld worden, tenzij het gaat om strafbare feiten.
Waarom is een Vertrouwenspersoon Plus nodig?

Werkgevers, verenigingen en (school) besturen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers, leerlingen en leden te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, leerlingen en leden van (sport) verenigingen, die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:     

·         Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);

·         Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);

·         Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, pesten, mobbing)

·         Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken);

·         Aanranding en verkrachting

·         Discriminatie

·         Kwaadspreken                             

Verander je Toekomst!

Vertrouwelijkheid is onze kracht. Wij proberen alle partijen vooral naar de toekomst te laten kijken. Er zijn ongetwijfeld dingen niet goed gegaan zijn in het verleden bij de organisatie, maar ook bij de medewerker. Wij zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden, waardoor de medewerker weer met plezier naar zijn/haar werk kan gaan. Daar heeft de organisatie ook profijt van!!! Dus win-win situatie!!!

Hans van der Park
Oprichter van Verander je Toekomst!!